Program

Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja  / 29-30 września 2016 r. /
Uniwersytet Warszawski

 

 

Dzień I  
   
9:30 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 10:15 Powitanie i wprowadzenie to tematyki konferencji
10:15 – 11:30 I panel
 
 1. Antropologiczne podstawy rozwoju współczesnego prawa małżeńskiego
  Prof. Aleksander Stępkowski, Wydział Prawa i Administracji UW
 2. Komentarz do Uchwały 29/22 Rady Praw Człowieka ONZ: ochrona rodziny
  Prof. Jane F. Adolphe, Ave Maria School of Law
 3. Statut rodziny: oficjalna platforma “społeczeństwa obywatelskiego na rzecz rodziny"
  Dr Stefano Gennarini, Center for Family &Human Rights (C-Fam)
11:30 – 12:00 Przerwa na kawę
12:00 – 13:15 II panel
 
 1. Obecne boje o małżeństwo – przegląd sytuacji na świecie
  Sophia Kuby, ADF International
 2. Kwestia wpływu projektowanych unijnych środków z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych na rozumienie i istotę małżeństwa w Polsce
  Dr hab. Piotr Mostowik, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego UJ
 3. Rola orzecznictwa sądowego jako determinanty zmian instytucji prawa małżeńskiego a paradygmat tworzenia prawa w demokratycznym państwie prawnym
  Dr Tymoteusz Zych, Instytut Ordo Iuris, WPiA UKSW
13:15 – 14:15 Lunch
14:15 – 15:30 III panel
 
 1. Prawne, społeczne i polityczne konsekwencje ustawowego zaprzeczania tożsamości małżeństwa w Wielkiej Brytanii
  Andrea Williams, Christian Concern oraz Christian Legal Centre
 2. Lekcje z wojen o homoseksualne małżeństwa w USA
  Maggie Gallagher, American Principles Project Fundation
 3. Czy mamy prawo głosu? Czy możemy swobodnie mówić o małżeństwie?
  Paul Diamond, Christian Legal Centre (Christian Concern)
15:30 – 16:00 Przerwa na kawę
16:00 – 17:15 IV panel
 
 1. Tożsamość małżeństwa a rozwój dzieci: przegląd najnowszych badań
  Prof. Mark Regnerus, University of Texas (Austin)
 2. Biotechnologia w rodzinie/w małżeństwie: między nadzieją a obawą
  Dr Błażej Kmieciak, Instytut Ordo Iuris, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 3. Ochrona dzieci przed międzynarodowymi działaniami na rzecz praw seksualnych
  Sharon Slater, Family Watch International
   
Dzień II  
   
9:30 – 10:00 Rejestracja
10:00 – 11:15 V panel
 
 1. Funkcje małżeństwa
  Prof. Jacek Wierciński, Wydział Prawa i Administracji UW
 2. Małżeństwo i rodzina – twór arbitralny czy rzeczywistość naturalna?
  Dr Jakob Cornides, Komisja Europejska, DG ds. Handlu
 3. Prawa człowieka jako fundament małżeństwa i rodziny
  Varro Vooglaid, Estońska Fundacji na rzecz Ochrony Rodziny i Tradycji
11:15 – 11:45 Przerwa na kawę
11:45 – 13:00 VI panel
 
 1. Dwie koncepcje małżeństwa - ich założenia oraz społeczne i prawne implikacje w kontekście dominujących trendów współczesnej polityki społecznej i rodzinnej
  Adw. Rafał Dorosiński, Instytut Ordo Iuris
 2. Prawo człowieka do tego, by Państwo uznało jego związek: od społeczeństwa opartego na rodzinie do indywidualistycznego rozumienia społeczeństwa
  Dr Claire de La Hougue, European Centre for Law and Justice
 3. Konserwatywne błędy w pojmowaniu małżeństwa – dlaczego mają one znaczenie
  Prof. Stephen Baskerville, Patrick Henry College
 13:00 – 14:00  Lunch
 14:00 – 15:15  VII panel
 
 1. Przemocowe oblicze związków udających małżeństwo
  Prof. José Miguel Serrano Ruíz-Calderón, Universidad Complutense (Madrit)
 2. Atrofia małżeństwa a prawa dziecka
  Olaf Szczypiński, Instytut Ordo Iuris
 3. Rodzina to nie towar
  Francisco Javier Borrego Borrego, Abogacía del Estado (Madrid), były sędzia ETPCz
15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji