Prof. Jane F. Adolphe

Prof. Jane F. Adolphe

Profesor w Ave Maria School of Law

Jane Adolphe jest starszym wykładowcą na Ave Maria School of Law, w Naples na Florydzie, gdzie wykłada od 2001 roku i jest ekspertem Stolicy Apostolskiej w Sekretariacie Stanu, Relacje z Państwami, mieszkającym w Rzymie, od 2011 roku. Ma licencjat i doktorat z prawa kanonicznego (J.C.L/J.C.D) z Pontificia Università della Santa Croce w Rzymie; dyplomy z prawa common law i prawa cywilnego (LL.B/B.C.L.) Z Uniwersytetu McGill w Montrealu i Bachelor of Arts (B.A.) z Uniwersytetu w Calgary. Jest autorem licznych artykułów, haseł encyklopedycznych i rozdziałów w książkach, włącznie z „Tworzenie na nowo koncepcji rodziny” (Cambridge Univ. Press: 2006) oraz współwydawcą „St. Paul, the Natural Law and Contemporary Legal Theory” /Św. Paweł, prawo naturalne i współczesna teoria prawa/ (Lexington: 2012). Była wielokrotnie gościnnym wykładowcą z prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Calgary oraz członkiem Redakcji Canon Law „Gratianus Series.” Rozpoczęła karierę prawniczą jako pracownik Sądu Apelacyjnego Prowincji Alberta (Kanada) i Sądu Królewskiego Prowincji Alberta. Następnie pracowała dla Kancelarii Bennett Jones Verchere, po czym jako prokurator w Prokuraturze Naczelnej Prowincji Alberta. Kolejnym miejscem pracy Profesor Adolphe była kancelaria w Rzymie, gdzie była konsultantem ds. Prawnych oraz radcą prawnym Stolicy Apostolskiej od 2003 do 2011 roku, co wiązało się z częstymi wyjazdami z delegacją Stolicy Watykańskiej na konferencje i spotkania w ramach systemu ONZ. Jej wykłady dotyczyły prawa kanonicznego, prawa międzynarodowego i międzynarodowych praw człowieka. Pisze na tematy związane z międzynarodowymi prawami człowieka, ponieważ dotyczą one Stolicy Apostolskiej oraz z prawami dzieci, kobiet, rodziców i rodziny.