Francisco Javier Borrego Borrego

Francisco Javier Borrego Borrego

Były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Członek Abogado del Estado (hiszpańska organizacja, zrzeszająca starszych rangą adwokatów i osoby publiczne świadczące usługi dla Państwa w formie rady ekspetów oraz reprezentowania państwa przed sądami). W swojej karierze pełnił funkcje przewodniczącego hiszpańskiej Rady Adwokackiej sekcji zajmującej się sprawami praw człowieka, sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, adwokata reprezentującego państwo przed Audiencia Nacional, Sądem Najwyższym, a obecnie przewodniczący rady adwokatów występujących przed sądami obrachunkowymi.