Maggie Gallagher

Maggie Gallagher

Senior Fellow w American Principles Project, Współzałożycielka National Organization for Marriage

Senior fellow w American Principles Project Foundation, autor najnowszego raportu APPF pt. "Building a Winning GOP Coalition: The Lessons of 2012". Jedna z najważniejszych intelektualistek zajmujących się tematyką ochrony życia, wolności religijnej, a w szczególności zagadanień małżeństwa. Zagadnieniami tymi zajmuje się od ponad 25 lat.

Autorka czterech książek na temat małżeństwa, włączając publikację wydaną razem z Prof. Lindą J. Waite z Uniwersytetu w Chicago pt. "The Case for Marriage". Jej najnowszą książką jest "Debating Same-sex Marriage" (współautorstwo z Prof. Johnem Corvino).

Jest współtwórczynią think-tanku w dziedzinie małżeństwa (The Institute for Marriage and Public Policy),  któreg odeszła do również współtworzonej National Organization for Marriage (w 2007 roku), którą Washington Post nazwał "przemożną organizacją", zwalczającą wprowadzanie "małżeństw" osób tej samej płci. 

Her Weekly Standard piece “Banned in Boston” launched a national debate over the religious liberty consequences of same-sex marriage.