Varro Vooglaid

Varro Vooglaid

Prezes Zarządu Estońskiej Fundacji dla Ochrony Rodziny i Tradycji

Studiował prawo na uniwersytecie w Tartu (BA) oraz na Uniwersytecie w Helsinkach (LL.M), gdzie obecnie odbywa studia doktoranckie.

Jest wykładowcą filozofii prawa oraz prawa i etyki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tartu. Wcześniej wykładał na tartuskim i helsińskim uniwersytecie publiczne prawo międzynarodowe, prawo traktatów oraz prawa człowieka.

Prowadził także działalność naukową w Centre of Excellence of Global Governance Studies na Uniwersytecie w Helsinkach. Jest także jednym z fundatorów i Prezesem Zarządu Fundacji Ochrony Rodziny i Tradycji w Tallinnie. Varro Vooglaid jest katolikiem, mężem i ojcem sześciorga dzieci.