Sharon Slater

Sharon Slater

Prezes Zarządu Family Watch International

Prezydent Family Watch International, organizacji non-profit, mającej status instytutcji doradczej przy ONZ. Jest także prezesem UN Family Rights Caucus (UNFamilyRightsCaucus.org) oraz konsultantem wielu państw członkowskich ONZ w sprawach dotyczących życia, rodziny oraz zwiazanych z płciąż i seksualnością.

Sharon Slater jest także założycielką oraz prezesem odbywającego się corocznie Global Family Policy Forums oragniazowanego dla dyplomatów skupionych przy ONZ. Jest autorką Stand for the Family: A Call to Responsible Citizens Everywhere. Prowadzi stałą kolumnę w "The Family Watch", publikacji elektronicznej czytanej w ponad 170 krajach oraz autorką licznych publikacji dotyczących zagadnień rodziny. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych konferencjach i kongresach i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych prelegentek.

Jest także redaktorką czterech uznanych publikacji:
"The War on Children: The Comprehensive Sexuality Education Agenda" (StopCSE.org)
"Porn Pandemic: The Devastating Impacts on Children, Family, and Society" (Pornpandemic.org)
"Understanding Same-Sex Attraction" (UnderstandingSameSexAttraction.org)
"Cultural Imperialism: The Sexual Rights Agenda" (StandforFamiliesWorldwide.org)

Założyła także "Families for Orphans" (FamiliesforOrphans.org) i występuje także na rzecz międzynarodowej i krajowej adopcji. W 2007 roku American Mothers, Inc. przyznało jej tytuł Arizona Mother of the Year. Razem z mężem Gregiem mają siedmioro dzieci, włączając w tę liczbę trójkę rodzeństwa z Mozambiku, osieroconego w wyniku epidemii AIDS.