Dr Jakob Cornides

Dr Jakob Cornides

Doktor prawa, pracownik Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w Komisji Europejskiej

Prawnik, Dr. Jakob Cornides jest pracownikiem Komisji Europejskiej od 1997 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, od 2002 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu Komisji Europejskiej.  Obecnie zajmuje się negocjowaniem międzynarodowych umów o wolnym handlu, specjalizuje się w dziedzinie własności intelektualnej i zamówień publicznych.