Dr hab. Piotr Mostowik

Dr hab. Piotr Mostowik

Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

ur. 1975, doktor habilitowany nauk prawnych (2014), pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2005 r., ukończył aplikację radcowską (2005), współpracownik Koalicji Obywatelskiej "Dla rodziny" (od 2013 r.) , asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego (od 2015 r.), autor publikacji z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego oraz prawa cywilnego i rodzinnego, w tym części "Systemu Prawa Prywatnego" (Bezpodstawne wzbogacenie w prawie cywilnym, Pochodzenie dziecka i odpowiedzialność rodzicielska w prawie prywatnym międzynarodowym) oraz opinii prawnych dla Biura Analiz Sejmowych (w tym dotyczących unijnych środków z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych), za książkę pt. Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2014, uzyskał pierwszą nagrodę w VII konkursie "Przeglądu Sądowego" na książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości