Prof. Aleksander Stępkowski

Prof. Aleksander Stępkowski

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się prawem porównawczym prywatnym i publicznym oraz myślą polityczną i prawną (m.in. polską tradycją republikańską), zwłaszcza zaś determinującym wpływem, jaki filozofia wywiera na kształt instytucji prawnych.

Jako prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris angażował się w ochronę praw człowieka na forum Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Komitetu Praw Dziecka ONZ, Europejskiego Komitetu Praw Społecznych.

Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2000 i 2001), University of Manchester (1999), University of Oxford (2002), Katholike Universiteit Leuven (2003).

Podsekretarz Stanu ds. prawnych, traktatowych oraz praw człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (26.11.2015 - 30.08.2016).