Adw. Jerzy Kwaśniewski

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Adwokat. Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, wspólnik Parchimowicz & Kwaśniewski Spółka Adwokacka. Zawodowo zainteresowany problematyką ochrony jednostek i inicjatyw obywatelskich przed arbitralną interwencją aparatu Państwa naruszającą ich konstytucyjne prawa i wolności. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami praw człowieka i stowarzyszeniami przedsiębiorców jako ekspert od prawa organizacji pozarządowych, zarządzania takimi organizacjami i od udziału trzeciego sektora w demokratycznych procedurach ustawodawczych. Mianowany przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości na członka Rady Społecznej ds. wdrażania Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce oraz na członka Zespołu ds. ochrony autonomii rodziny i życia rodzinnego. Członek grupy roboczej ds. reformy prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie utworzonej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.