Dr Joanna Banasiuk

Dr Joanna Banasiuk

Wiceprezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Uniwersytet w Białymstoku

Stopień doktora uzyskała na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie obecnie pracuje jako Asystent. Jej dysertacja doktorska otrzymała nagrodę World Intellectual Property Organization.

Wiceprezes Instytutu Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, w którym odpowiada za działalność instytucji na polu międzynarodowym. Autorka licznych naukowych publikacji.