Dr Tymoteusz Zych

Dr Tymoteusz Zych

Członek Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tytuły magistra i doktora uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (dyplom Akademii Artes Liberales), gdzie studiował socjologię i politologię, zarówno na Uniwersytecie Warszawskim, jak i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego praca doktorska otrzymała nagrodę w konkursie na najlepszą monografię, organizowaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Członek zarządu i koordynator Zespołu Analiz Legislacyjnych Fundacji Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Autor licznych ekspertyz dla władz publicznych i prac naukowych. Obecnie pełni funkcję adiunkta na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.