Dr Błażej Kmieciak

Dr Błażej Kmieciak

Koordynator Centrum Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa, bioetyk oraz pedagog specjalny. Absolwent studiów w zakresie resocjalizacji, prawa medycznego i bioetyki oraz kursów specjalizacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz ochrony praw człowieka. Koordynator Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz b. rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.