Prof. Mark Regnerus

Prof. Mark Regnerus

Austin Institute for the Study of Family and Culture

Mark Regnerus jest profesorem nadzwyczajnym socjologii na Uniwersytecie Teksasu w Austin i pracownikiem Instytutu Badań nad Rodziną i Kulturą w Austin. Prowadzi badania w takich obszarach jak: zachowania seksualne, rodzina, małżeństwo i religia. Mark jest autorem ponad 40 artykułów i rozdziałów książek, a jego ostatnia książka nosi tytuł "Przedmałżeński seks w Ameryce: jak młodzi Amerykanie poznają się, dobierają się w pary i myślą o małżeństwie" (Oxford, 2011), która opisuje normy, zachowania i sposób dobierania się w pary wśród młodych dorosłych. W 2012 roku przeprowadził badanie, które opublikował w Social Science Research o stosunkowo optymalnych wynikach młodych dorosłych, którzy wychowali się w rodzinach stabilnych małżeństw.