Prof. Jacek Wierciński

Prof. Jacek Wierciński

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Profesor prawa na Uniwersytecie Warszawskim, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej od 2001 roku, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego - Grupy Prawa Rodzinnego i Spadkowego oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. Biegły w sądach amerykańskich, prowadzi częste wykłady dotyczące różnych zagadnień z dziedziny prawa dla gremiów sądowych, adwokackich i in.

Obszary praktyki: międzynarodowe prawo rodzinne i spadkowe; podział własności reprezentowanie przed sądami w sprawach o zniesławienie. Ekspert przed Court of Session w Edynburgu.

Publikacje: lista publikacji Prof. Jacek Wierciński.