Dr Claire de La Hougue

Dr Claire de La Hougue

Adwokat, Senior Fellow w European Centre of Law and Justice

Doktorat w dziedzinie prawa obroniła na Universytecie Paris X-Nanterre. Jej dystertacja doktorska poruszała zagadnień wolności religijnej w Europie. Tytuł magistra uzyskała na University of Essex, broniąc pracy dotyczącej zagadnień Międzynarodowych Praw Człowieka.


Prowadzi praktykę adwokacką w Strasbourgu, prowadzi sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz interwencje strony trzeciej. Senior Fellow na European Centre of Law and Justice, gdzie zajmuje się zagadnieniami wolności sumienia i religii, bioetyki oraz rodziny. Prowadzi badania i publikuje artykuły naukowe poruszające tematykę wolności sumienia i religii, eutanazji, matek zastępczych (surogatek), aborcji, spraw poruszanych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.