TOŻSAMOŚĆ MAŁŻEŃSTWA I JEJ JURYDYCZNA EKSPRESJA

29-30 WRZEŚNIA, 2016, WARSZAWA

 

 

zlaczone 2

Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja

Międzynarodowa konferencja naukowa


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
oraz
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

29-30 września 2016 r.

Uniwersytet Warszawski, aula dawnej Biblioteki UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28


Małżeństwo i rodzina bynajmniej nie zostały przesunięte do pozapolitycznej sfery życia prywatnego. Tożsamość małżeństwa, jego status na gruncie prawa oraz modyfikacje, którym ulega, stanowią żywą i nieustannie powracającą kwestię polityczną. Ożywia ona również pytania podstawowe dla teorii prawa, a dotyczące natury i zakresu kompetencji prawodawczych państwa. Doświadczane współcześnie procesy kulturowe i towarzyszące im przemiany prawne sprawiają, że jesteśmy świadkami gwałtownych sporów o małżeństwo i szerzej – o kształt społeczeństwa. Czy prawo rodzinne ma stanowić odbicie rzeczywistości społecznej, czy też czynnik ją modyfikujący i kształtujący? Czy prawo powinno zatem chronić i stabilizować tożsamość związku małżeńskiego, czy może posługiwać się regulacją ustawową jako czynnikiem destabilizacji generującym zmianę społeczną?

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW, kolejny raz podjęły wspólną inicjatywę, mającą na celu analizę wyzwań jakie współcześnie stoją przed małżeństwem, poprzez organizację międzynarodowej, prawniczej konferencji. Wierzymy, że podczas dwudniowych obrad, wybitni teoretycy i praktycy z całego świata, reprezentujący różne specjalności, jak i obszary zaangażowania, w adekwatny sposób zmierzą się z intelektualnymi wyzwaniami, jakich współcześnie doświadczamy na gruncie prawa małżeńskiego.

Zorganizowana przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW, konferencja odbędzie się w Auli dawnej Biblioteki UW w dniach 29 - 30 września 2016 r. począwszy od godz. 9:30. Wszystkie anglojęzyczne wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Nie może Państwa na tej konferencji zabraknąć!

Z wyrazami szacunku,

Adwokat Jerzy Kwaśniewski
Prezes Zarządu
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Prelegenci

Prof. Jane F. Adolphe

Prof. Jane F. Adolphe

Profesor w Ave Maria School of Law

Dr Joanna Banasiuk

Dr Joanna Banasiuk

Wiceprezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. Stephen Baskerville

Prof. Stephen Baskerville

Professor of Government w Patrick Henry College

Francisco Javier Borrego Borrego

Francisco Javier Borrego Borrego

Były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Dr Jakob Cornides

Dr Jakob Cornides

Doktor prawa, pracownik Dyrekcji Generalnej ds. Handlu w Komisji Europejskiej

Adw. Paul Diamond

Adw. Paul Diamond

Prawnik, prowadzący indywidualną praktykę prawną, pełnomocnik Christian Legal Centre

Adw. Rafał Dorosiński

Adw. Rafał Dorosiński

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Maggie Gallagher

Maggie Gallagher

Senior Fellow w American Principles Project, Współzałożycielka National Organization for Marriage

Dr Stefano Gennarini

Dr Stefano Gennarini

Dyrektor Studiów Prawniczych w Center for Family and Human Rights (C-Fam)

Dr Claire de La Hougue

Dr Claire de La Hougue

Adwokat, Senior Fellow w European Centre of Law and Justice

Dr Błażej Kmieciak

Dr Błażej Kmieciak

Koordynator Centrum Bioetyki Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Sophia Kuby

Sophia Kuby

Dyrektor EU Advocacy, ADF International

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Dr hab. Piotr Mostowik

Dr hab. Piotr Mostowik

Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. José Miguel Serrano Ruiz-Calderon

Prof. José Miguel Serrano Ruiz-Calderon

Profesor Filozofii Prawa na Uniwersytecie Complutense w Madrycie

Prof. Mark Regnerus

Prof. Mark Regnerus

Austin Institute for the Study of Family and Culture

Prof. Aleksander Stępkowski

Prof. Aleksander Stępkowski

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Sharon Slater

Sharon Slater

Prezes Zarządu Family Watch International

Olaf Szczypiński

Olaf Szczypiński

Analityk w Zespole Analiz Legislacyjnych Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Varro Vooglaid

Varro Vooglaid

Prezes Zarządu Estońskiej Fundacji dla Ochrony Rodziny i Tradycji

Prof. Jacek Wierciński

Prof. Jacek Wierciński

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Andrea Williams

Andrea Williams

Dyrektor Generalny Christian Concern oraz Christian Legal Centre

Dr Tymoteusz Zych

Dr Tymoteusz Zych

Członek Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Organizatorzy

Partnerzy Instytucjonalni

Patroni medialni

KONTAKT
www.ordoiuris.pl

E-mail: konferencja(at)ordoiuris.pl

Telefon: (22) 404 38 50 lub (22) 403 71 77